Bli månadsgivare

Tältmissionen som i år firar 50-årsjubileum fortsätter att expandera. För att kunna hjälpa våra mottagarländer att säkra sitt arbete de närmaste åren, så behöver vi fler som blir månadsgivare. Det är tack vare de regelbundna gåvorna som våra vänner kan planera sina insatser för de närmaste kommande åren. Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa till! Här är ett axplock från det arbete vi är med och gör tillsammans. Tack för att du vill vara med! Som tack för att du vill bli månadsgivare, så skickar vi utan kostnad den intressanta dokumentären om förändringsarbetet bland romer i Rumänien.

Rumänien – Hjälp till romer
Tillsammans med Pingstförsamlingen i bland annat Medgidia, hjälper vi utsatta romer på plats i Rumänien som ett alternativ till att behöva åka till Sverige och tigga.
Församlingen driver ett resurscenter där fattiga romer får hjälp och ett stort hyreshus som församlingen fått som gåva, ska renoveras och ge plats för äldre fattiga romer, unga flickor som riskerar att hamna i prostitution och utbildningscenter i entreprenörsskap. I nordöstra Rumänien har vi stöttat församlingar på samma sätt sedan början av 1990-talet. En mindre summa pengar varje månad har blivit miljonbelopp och hela samhällen har förvandlats.

Ukraina – Tjernobylfamiljer
De allra flesta svenskar minns Tjernobylbarnen som kom till Sverige på initiativ av Tältmissionen och Hoppets Stjärna.
Barnen har idag blivit vuxna och har egna familjer.
De glömmer aldrig tiden i Kärrsjö och den rehabilitering de fick. Men de fick också en grund i livet, byggt på den kristna tron.
Tillsammans med våra partners i Ukraina har ger vi nu bibelundervisning och inspiration till familjerna. Inte minst för att de ska kunna växa i den kristna tron, evangelisera bland sina landsmän och vinna dem för Gud. Det behövs verkligen i ett oroligt och krigshärjat land där många behöver bli fria från fruktan.

Kenya – Väckelse på fängelse
Pengarna som skickas varje månad till Kenya går till vår samarbetsförsamlings bibelskola och evangelisation. En stor del av evangelisterna arbetar på fängelset Shimo la Tewa där flera hundra fångar har blivit frälsta de senaste åren. När det är dags att bli frigivna står Tältmissionen beredd att hjälpa dem tillbaka till ett nytt liv i samhället utan kriminalitet. Flera av dem är idag evangelister och pastorer!

Argentina – Bibelskola
I norra Argentina, mitt bland fattiga indianer har Tältmissionen funnits i mer än 40 år! Vår missionär Kent Johansson kan tack vare våra månadsgivare, fortsätta att utbilda och inspirera hängivna kristna att vinna sina landsmän för Gud. Mer än 150 nya församlingar har bildats i regionen. Stödet till Argentina är ovärderligt.

Filippinerna – Skolevangelist
På Hoppets Stjärnas skola i Taytay går omkring 1000 gymnasieelever. För snart två år sedan bildades ett kristet skolteam för att vägleda ungdomar till tro. Sedan dess har mer än 200 elever blivit frälsta.
Det är Tältmissionens gåvogivare som tillsammans med den lokala församlingen, ser till att eleverna får en egen bibel och att skolevangelisterna kan fortsätta att hjälpa sina kamrater till en kristen tro.